Visor

mondag2Du kan men vill inte göra en sång om lyckan den sköra …

Visorna genomkorsar tiden, Bellman, Ferlin, Adolphson och Vreeswijk säger alla något allmängiltigt om människan, men också något specifikt om sin egen tid, och något som kan tolkas utifrån ett svenskt kulturellt perspektiv.

Så är det nog med alla länders visskatt. Som svensk intresserar jag mig för våra visor och jag försöker hitta tolkningar som inte tronar på minnen från fornstora dar, utan som har någon form av relevans för den tid vi lever i nu.

Glöm inte att gilla Fritext på Facebook.