Nej till Nato

Text och bild: Staffan Castegren

broarVart är vi på väg? Och är det verkligen dit vi vill?

Det finns ett land som förbrukar ca 50 % av världens samlade rustningsanslag. Det landet anser sig också ha rätt att när som helst gå ut i krig så snart det anser sina intressen hotade. Det här landet har även knutit till sig andra stater i olika allianser, Nato, Anzus och OAS. Tillsammans kontrollerar de en bedövande överlägsen militär slagkraft.

Det här landet, ja jag talar naturligtvis om USA, har även en överlägsen kontroll över medierna. De kan påstå att två små u-länder, Iran och Nordkorea utgör ett hot mot världsfreden, och omedelbart dyker den ”sanningen” upp i tidningar och teve. Och politiker i hela världen bjäbbar med. Ingen ställer sig den självklara frågan: Men hallå, är detta rimligt?

Libyen och Irak är två länder som de tyckte absolut måste bombas sönder och samman. Där råder i dag ett demokratiskt vakuum. Lokala banditgäng plågar och suger ut befolkningen under olika religiösa förevändningar. Och nu gäller det Ryssland. Varje dag skriver DN – på diktamen som det tycks – om hotet från Putin, och om vikten att stödja Nato.

Våra politiker rättar mangrant in sig i ledet; Alliansen, ja självklart; men också sossarna, som ju borde vårda svensk neutralitet och arvet från Palme; och Miljöpartiet som kanske skulle fundera lite på hur upprustning, jättemanövrer och krig påverkar miljön. Men regeringen väljer krigshets framför alliansfrihet, det sänder dåliga signaler både åt väst och åt öst.

Om Sverige skulle säga nej till Nato, börja rusta ned, sluta med vapenexport och i alla lägen propagera för fred, skulle vi kunna få ett trendbrott i världen. Fred måste vara det första steget mot en vettigare, mer hållbar värld. Det vore säkert ett bra försvar också. Många miljarder människor skulle bli rasande om någon angrep det enda landet som verkar för fred på jorden.

Jag försvarar inte Putin, men hallå, han är inte det stora hotet mot världsfreden, lika lite som Kadaffi och Saddam. Ryssland har inte kapacitet att föra ett stort angreppskrig. Det är faktiskt bara USA som har den kapaciteten. Om de skulle välja att bomba sönder Ryssland skulle världen få problem, med olja, atomkraft och kärnvapen utan kontroll.

Men det finns sannolikt dolda agendor. USA kan ju faktiskt uttala både militära och ekonomiska hot. De har kanske sagt åt den svenska regeringen att stödja Nato, annars jävlar… Sen är det även en klassfråga. Det finns en elit som verkar kontrollera politikerna i alla länder och dem kommer vi aldrig få tillfälle att avsätta i några demokratiska val. Vad de vill får vi aldrig veta, förrän det är för sent.

Lyssna på den amerikanska komikern George Carlin om ”klubben” som äger oss.