Wollter och kommunismen

Text och bild: Staffan Castegren

viet1bSymboler som är bannlysta i Sverige.

Vår art, Homo Sapiens Sapiens, anses ha funnits i ca 200 000 år. Under 95 % av den tiden var vi jägare och samlare. Vi levde i små grupper med stark solidarisk kultur där alla hjälpte varandra och delade på resurserna. Vi träffade då och då andra grupper av människor och bytte föremål, knöt allianser, träffade nya kärlekspartner och fick genetisk påfyllning. Det finns inga arkeologiska bevis för något omfattande krigande.

För ca 10 000 år sedan började människans övergång till jordbruk. Det skapade ett överskott av resurser och en ökad arbetsdelning. Samhället ”fick råd” att försörja ett ledande skikt. De var sannolikt till en början bara organisatörer, men de knöt med tiden till sig präster som predikade samhällsbevarande religioner, och krigare som försvarade dem. Våld mot andra grupper börjar alltid med våld mot den egna gruppen. Klassamhället tog sin början.

Klassförtrycket och krigen ökade gradvis fram till högkulturernas framväxt för ca 5 000 år sedan. Från den tiden och framåt har alla samhällen i grunden styrts med våld, öppet eller underförstått, och historieskrivningen är manipulerad. Begrepp som ”högkultur” och ”civilisationens vagga” legitimerar maktstrukturerna. Det är segrarna i de otaliga krigen som skriver historien. Det är deras bild vi impregneras med.

Visst finns det exempel på folkliga uppror, men de har alltid slagits ner. Historieböckerna beskriver Spartacus besegrade slavarmé som i tusental hängde korsfästa längs Via Appia mellan Brindisi och Rom, eller 1500-talets bondehopar som brutalt slaktades av beridna knektar. Signalen är tydlig: olydnad mot överheten straffar sig alltid. Men med proletariatets framväxt på 1800-talet skapades en ny kraft. Socialister av olika slag tog kamp mot klassamhället.

Den kommunistiska revolutionen i Ryssland var tämligen oblodig. Det följande inbördeskriget, dit 19 olika nationer, bland annat USA, England och Frankrike sände trupper, kostade många människor livet. De ryska ledarna, med Lenin i spetsen, lärde sig att fienden var obeveklig. Men även de var bildade människor och hade som de flesta härskare läst sin Machiavelli: En furste ska vara pragmatisk och får inte hindras av moral eller medlidande.

Alla nationer styrs som sagt mer eller mindre öppet med våld. Under 1900-talet dog ca 250 miljoner människor genom nationellt våld, krig, folkmord, svält med mera. Ryssland och Kina har en stor skuldbörda. Jag kan bli så besviken: Varför var de inte bättre än de andra länderna? Varför deporterade de folk, avrättade, förföljde och svalt dem? Det finns historiker som anser att planekonomin är ansvarig för 80 miljoner människors död. Det är fasansfullt.

Men det finns andra nationer som också har en skuld och som aldrig behöver stå till svars, därför att det är de som skriver historien. Marknadsekonomiska stater startade i princip alla 1900-talets krig, inklusive de två världskrigen. De stora svältkatastroferna i Indien och Afrika beror på orättvisa marknadsekonomiska strukturer. Marknadsekonomin är ansvarig för ca 170 miljoner människors död under 1900-talet. Men för detta krävs ingen på avbön.

För att nu äntligen komma till Sven Wollter. I programmet ”Min sanning” ställs han mot väggen och förväntas försvara kommunismens alla ogärningar. Carl Bildt i samma situation behöver ju aldrig ta ansvar för marknadsekonomins krig, folkmord, koncentrationsläger, utsvältning, stöld och finansiella svindel. Detta beror på den ovannämnda historiska bluffen. Hitler, Franco och Pinochet var faktiskt ledare i marknadsekonomiska stater.

Stalin tyckte sig ha rätt att avrätta och deportera väldigt många människor. Det kan aldrig försvaras. Man kan heller inte försvara att Obama skickar drönarplan som mördar afghanska kvinnor och barn, eller Suharto som lät döda miljontals människor och stal bortåt 30 miljarder dollar av sitt folk, eller ungturkarna som utrotade armenier, greker och syrier och var ett föredöme för Hitler i hans planer på etnisk rensning i Europa.

Sven Wollter vågar säga att han är kommunist. Anna Hedemo kan då kräva att han ska försvara Nordkorea, och folk på sociala medier, inte minst människor som var med i 60-talsvänstern, kan skrika att kommunism och nazism är samma sak. Det här är ett tecken på att historieskrivningen fortfarande fungerar. Tänkande människor avstår från att tänka och blir rasande på Sven Wollter för att han ändå envisas med att använda hjärnan.

Vad han säger är att vi behöver en ny solidaritet, en ny planekonomi, en ny socialism för att rädda vår vackra lilla planet. Vägen dit måste gå via fred och samarbete. Men marknadsekonomin är redo att starta ännu ett världskrig för att hindra detta. Och som vanligt får de hjälp av alla icketänkande,  pratmakare. De står alltid till tjänst och viftar med flaggorna. Människan är ond, suckar de, trots att vi under 95 % av den tid vi funnits faktiskt varit goda. Jag hävdar att ondskan är en tämligen modern uppfinning som bara en ytterst liten del av världens befolkning tjänar på.