Internationalen

Musik: Pierre Degeyter Svensk text: Henrik Menander

prolietariatDen här bilden tog jag i Lisabon, men man kan hitta liknande budskap nästan överallt.

Här kan du höra min version på Youtube

Här kan du ladda hem text och ackord

Texten till Internationalen är stelnad till en ramsa. Betydelsen ligger inte längre i orden, utan i själva handlingen att sjunga internationalen. Redan de första orden kan man fundera över: “Upp trälar uti alla stater”, liksom raden: “Slav stå upp för att slå dig fri”. Att tala om arbetarna som trälar och slavar är konstigt.

Min franska är så usel att jag inte vet om det är originaltexten eller bara den svenska översättningen. Bägge författarna var arbetare, men jag undrar om de verkligen såg sig själva som slavar, eller om det bara var massorna där nere.

Andra versen är roligare. Bönder och arbetare ska slå sig samman och knyta vänskapsband. Då får inte längre lättingen råda, och då ska vi sätta en gräns för rovdjuren som gnager på oss och solen ska skina mera klar.

Somliga kanske tycker att min version brister i respekt. Den låter inte riktigt som bruksorkesterns på första maj. Men min tanke är att klä av lite av högtidligheten och återerövra låten med humor. Det finns tre verser till, men dem orkar jag inte lära mig, men en av verserna handlar om att vägra kriga, skjuta de egna generalerna och sjunga broderskapets lov.

Internationalen – text
Henrik Menander

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater
snart skall frihetens timma slå
Störtas skall det gamla snart i gruset
Slav, stig upp för att slå dig fri
Från mörkret stiga vi mot ljuset
från intet allt vi vilja bli

Upp till kamp emot kvalen
Siste striden det är
ty Internationalen
till alla lycka bär
Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är
ty Internationalen
åt alla lycka bär

Arbetare, i stad på landet
en dag skall jorden bliva vår
När fast vi knyta vänskapsbandet
lättingen inte råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar
en gräns emot dem alla sätta
skall solen stråla mera klar.

Upp till kamp emot kvalen
Siste striden det är
ty Internationalen
till alla lycka bär
Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är
ty Internationalen
åt alla lycka bär