Varför uppför sig folk illa?

Text och bild: Staffan Castegren

herreNär folket strider inbördes och bekräftar sitt eget förtryck, då har eliten lyckats.

Varför slåss fotbollshuliganer? Varför röstar folk på SD? Varför uppför sig män illa mot kvinnor? Varför finns det anorexia och självskadebeteende? Varför går unga män med i IS eller skjuter ihjäl barn i skolor i USA? Det här kan inte vara ett normalt mänskligt beteende som växt fram för att det ger oss fördelar. Det måste finnas andra förklaringar.

Människan är en ung art. Vi har funnits i ca 200 000 år. Vad vi än bär med oss i vår biologiska ryggsäck, är vi ändå i första hand människor. Vi må stamma från andra, aggressivare arter, men vi har en egen uppsättning strategier som gjort oss till vad vi är. Vi bär med oss insikten att empati, solidaritet och nätverksbyggande gynnar oss.

För att förstå det typiskt mänskliga måste vi söka oss tillbaka till de första 190 000 åren, det vill säga den allra största delen av människans livstid. Då levde vi ett tämligen fredligt och jämlikt liv, inga krig, inget kvinnoförtryck, men mycket fritid. Ledare valdes utifrån erfarenhet och kunskap, inte efter styrka och aggressivitet. Det var då vi lärde oss att vara människor.

Men så hände något. Jordbrukets genombrott för ca 10 000 år sedan ledde till en befolkningsökning, och till klassamhället och till de ständiga krigen. Många underordnade bönders arbete skapade ett mervärde som en liten elit tog hand om. Denna elit förstod att undersåtarna ständigt måste hållas nere och det gjorde de med våld, religion och konst.

När högkulturerna kom skapades berättelser i varje land om den egna nationens förträfflighet och de egna gudarnas överlägsna kraft. Det skrevs diktverk om krigiska män och vackra kvinnor och det skapades mänskliga förebilder som kom allt längre bort från livsinnehållet hos alla de där som lärde sig att bli människor under de första 190 000 åren.

Och så fortsatte det genom årtusendena. I varje tid skapade nya härskare nya lögnaktiga berättelser om lydnad och underkastelse. När folket knorrade pekade eliten ut andra fiender: människorna i grannlandet, eller häxor, judar, romer, invandrare, irakier och syrier. Att härska genom att söndra har alltid varit elitens mål och så är det än i dag.

I vårt rasande informationssamhälle utsätts vi fortfarande för samma påverkan att vara något vi inte är. Inget barn föds med en önskan att bli soldat, kvinnoförtryckare, heltidsarbetande eller anorektiker. Inne i den genetiska koden finns kunskapen om vad en människa är. För eliten i alla länder har det i alla tider varit ett livsvillkor att bekämpa den kunskapen.

Folk undrar varför unga invandrarmän bar sig illa åt mot kvinnor i Köln på nyårsnatten. Det är inte så svårt att förstå. De uppfostras till att bete sig så. De kommer från patriarkala kulturer med en kvinnofientlig elit. Sedan fyller de på med västerländsk film och pornografi och får exakt samma budskap där: Våld är ok och kvinnor är till för mannens lust.

Man kan också fråga varför så många kvinnor svälter sig. Varför köper de smink för tusentals kronor? Varför går de tunnklädda mitt i vintern och visar upp sina kroppar? Jo, även de uppfostras. Ständigt påminns de om att skönhet är en kvinnas första plikt. Redan tioåriga flickor som borde klättra i träd och spela boll lär sig vad lårgap och foundation är.

Klassamhället har vållat kanske upp till en miljard människors död i meningslösa krig. Det har orsakat en miljöförstöring som nu hotar vår existens. Men frågan är om inte det värsta brottet är manipulationen med människans innersta natur. Vi är så mycket mer än fördummade konsumenter av skräpmat och förnedringsteve.

På 1980-talet diskuterades ett förbud mot brutala vålds- och sexskildringar. Det kom senare att beskrivas som töntig moralpanik som ville begränsa människors fria val. Det är möjligt att det var töntigt, men tro inte att de här fria valen är så fria. Redan romarna pacificerade folket med bröd och skådespel. Det här är precis samma sak: Ge folk sex och våld så håller de sig lugna.

Vi uppfostras till att bete oss illa. Att värja sig mot denna massiva hjärntvätt är en daglig kamp. Och det är fantastiskt att så många lyckas. De flesta minns någonstans vad vi är och hur vi ska uppföra oss. Skitstövlarna på gatan kan vara en verklig plåga i stunden, men det stora problemet är ändå den styrande eliten, och det tio tusen år gamla klassamhället, som ännu lever och frodas.