Bergsbyn / Aspenström

Text: Werner Aspenström

bro

 

 

Werner Aspenström 1918–1997 var son till en lantbrukare. Fadern var dock en av nästan 100 miljoner människor som dog i spanska sjukan efter första världskriget och hans hustru blev ensam med de tre barnen. Werner fick tidigt jobba och bidra till försörjningen, men efter folkhögskolestudier i Sigtuna kom han till Stockholm och pluggade vidare på universitetet.

Till en början räknades Aspenström till 40-talisterna i svensk diktning, men med tiden gick han mot en ökad enkelhet. År 1981 valdes han in i Svenska akademien, men lämnade den efter Rushdie-affären. Den här dikten kommer från samlingen Ty från 1993 och den beskriver något han ser från ett tågfönster i Österrike och de tankar detta i sin tur väcker.