Motsträvigt / Sjödin

Text: Stig Sjödin

bro

 

 

Stig Sjödin 1917–1993 växte upp i en arbetarfamilj i Sandviken. Efter skolan började han på järnverket där han jobbade i tio år. Där fostrades han i solidaritet och där växte en bildningstörst och ett behov att skriva. Genom folkhögskolestudier, bland annat på Brunnsvik, kunde han gå vidare. Han flyttade till Stockholm och arbetade som journalist. Han ligger begravd på Katarina kyrkogård bredvid Cornelis Vreeswijk.

Dikten jag valt kommer från samlingen Sotfragment från 1949 som behandlar hans erfarenheter från bruket, både hans egna och andra arbetares. Här finns bilder av flytande stål i väldiga gnistregn, olyckor när tröttheten kommer, den långsamma nedslitningen av arbetarna, men framförallt, som i denna dikt bitterheten inför den ständiga förnedringen.