Procenträkning del 2

Man känner procenttalet

När man känner procenttalet ska man nästan alltid multiplicera. Tänk att du ska beräkna hur mycket ett visst procenttal är av det hela. Du känner procenttalet och det hela. Gör då om procenttalet till ett decimaltal och multiplicera detta decimaltal med det hela.

Beräkna 13 % av 5 000 kr.

Lösning: 13 % av 5 000 kr = 0,13 · 5 000 kr = 650 kr
Svar: 650 kr

Hur mycket salt innehåller 500 kg havsvatten, om salthalten i havsvatten är 4 %?

Lösning: Saltmängden är 0,04 · 500 kg = 20 kg
Svar: 20 kg salt

På en skola arbetar 40 lärare. Av dessa röker 15 %. Hur många lärare röker på skolan?

Lösning: Antalet rökare är 0,15 · 40 stycken = 6 stycken
Svar: 6 stycken röker

En viss sorts silvermalm innehåller 0,3 % silver. Hur mycket rent silver får man ut av 4 000 kg malm?

Lösning: Silvermängden är 0,003 · 4 000 kg = 12 kg
Svar: 12 kg silver


Rabatt, moms och ränta

När man ska beräkna rabatt, moms eller ränta, känner man oftast procenttalet och värdet från början. Man använder då samma metod som i exemplen ovan.

En cykel kostar 2 600 kr. Hur stor blir prissänkningen om rabatten är 15 %?

Lösning: Rabatten är 0,15 · 2 600 kr = 390 kr
Svar: Prissänkningen är 390 kr

Om man frågat efter vad man får betala för cykeln, får man dra bort rabatten från det ursprungliga priset.

Svar: Man får betala 2 600 kr – 390 kr = 2 210 kr

Herr L har 24 000 kr på banken. Hur mycket ränta får han under ett år, om räntesatsen är 1,5 %?

Lösning: Räntan är 0,015 · 24 000 kr = 360 kr
Svar: 360 kr i ränta

När man ska beräkna det nya priset efter det att rabatten dragits av eller momsen tillkommit, kan man göra på två olika sätt.

Vad får man betala för en soffa, som kostar 2 500 kr, om man får 8 % rabatt?

Lösning: Rabatten är 0,08 · 2 500 kr = 200 kr.

Det nya priset är: 2 500 kr – 200 kr = 2 300 kr
Svar: Den kostar 2 300 kr

Man kan också lösa denna uppgift på ett annat sätt. Eftersom man fått 8 % rabatt, behöver man bara betala 100 % – 8 % = 92 % av priset.
Lösning: Det nya priset är 0,92 · 2 500 kr = 2 300 kr
Svar: Den kostar 2 300kr

Vad får man betala för trävaror som kostar 2 000 kr om momsen på 25% tillkommer?

Lösning: Momsen är 0,25 · 2 000 kr = 500 kr
Priset med moms är 2 000 kr + 500 kr = 2 500 kr
Svar: De kostar 2 500 kr
Man kan också lösa denna uppgift på ett annat sätt. Eftersom man får betala ett tillägg på 25 %, kan man säga att man får betala 100 % + 25 % = 125 % av varans pris.

Lösning: Priset med moms är 1,25 · 2 000 kr = 2 500 kr
Svar: Man får betala 2 500 kr

På samma sätt fungerar det om man till exempel ska räkna ut den nya lönen efter en löneförhöjning på ett visst antal procent.

Herr L har en månadslön på 18 400 kr. Beräkna hans nya månadslön, om han får en löneförhöjning på 2,5 %.

Lösning: Löneförhöjningen är 0,025 · 18 400 kr = 460 kr
Ny månadslön är 18 400 kr + 460 kr = 18 860 kr
Svar: Den nya månadslönen blir 18 860 kr
Eller lite kortare:

Lösning: Ny månadslön är 1,025 · 18 400 kr = 18 860 kr
Svar: Den nya månadslönen blir 18 860 kr


Procenträkning del 3

Du känner det hela och delen. Hur beräknar du procenten? Hur mycket har något ökat eller minskat?

Tillbaka till första sidan