Procenträkning

Materialet om procenträkning är uppdelat i sex avsnitt. Om du ska läsa allt så är det bäst att du läser i ordning. Om det däremot bara är något du vill friska upp så finns det en kort beskrivning nedan på vad varje avsnitt innehåller


Procenträkning del 1

Kort inledning om vad procent är och om hur man gör om procenttal till decimaltal och bråk.


Procenträkning del 2

Du känner det hela och procenten. Hur beräknar du delen? Rabatt, moms och ränta.


Procenträkning del 3

Du känner det hela och delen. Hur beräknar du procenten? Hur mycket har något ökat eller minskat?


Procenträkning del 4

Flera procentuella förändringar efter varandra. Hur många procent större eller mindre är något?


Procenträkning del 5

Du känner procenten och delen. Hur beräknar du det hela?


Procenträkning del 6

Huvudräkning och skillnaden mellan procent och procentenheter.