Bråkräkning

Materialet om bråkräkning är uppdelat i tre avsnitt. Om du ska läsa allt så är det bäst att du läser i ordning. Om det däremot bara är något du vill friska upp så finns det en kort beskrivning nedan på vad varje avsnitt innehåller


Bråkräkning del 1

Kort inledning om täljare och nämnare samt om hela tal och bråkdelar.


Bråkräkning del 2

Detta avsnitt handlar om förkortning samt om addition och subtraktion av bråk med samma eller olika nämnare.


Bråkräkning del 3

Detta avsnitt handlar om multiplikation och division av bråk.