Bråkräkning del 3

Multiplikation av bråk

Vid multiplikation av två bråk behöver man inte ha samma nämnare. Man multiplicerar bara täljarna med varandra och nämnarna med varandra:


När man ska multiplicera ett heltal med ett tal i bråkform ska heltalet bara multipliceras med täljaren i bråket:


När man ska multiplicera ett heltal med ett tal i blandad form, multiplicerar man först heltalen för sig . Därefter multiplicerar man heltalet med bråkets täljare:


När man ska multiplicera två tal i blandad form skriver man först om dem i bråkform. Därefter multiplicerar man täljarna med varandra och nämnarna med varandra:


När man gör om tal i blandad form till bråk får man ofta stora täljare. Då tjänar man på att förkorta innan man multiplicerar bråken med varandra:


I exemplet ovan kan 15 och 5 divideras med 5 och 12 och 4 divideras med 4.


Division med bråktal

Vid division mellan två bråk låter man det första bråket stå kvar. Man byter ut divisionstecknet mot ett multiplikationstecken samtidigt som man inverterar det andra bråket. Att invertera ett bråk betyder att man låter täljaren och nämnaren byta plats. Därefter multiplicerar man bråken på vanligt sätt. Se på detta exempel:


Om man ska dividera ett heltal med ett bråk låter man heltalet stå kvar, byter ut divisionstecknet mot gånger och inverterar bråket. Därefter multiplicerar man bråkets täljare med heltalet:


Vi tar ett exempel till för säkerhets skull:


Om man ska dividera ett bråk med ett heltal, får bråket stå kvar. Man byter ut divisionstecknet mot gånger och inverterar heltalet. Att invertera ett heltal betyder att man låter täljaren och nämnaren byta plats. Det låter kanske konstigt, men heltalet 7 kan ju skrivas 7/1. Om man inverterar talet 7 får man 1/7. Så här ser det ut:


Om talen som ska divideras står i blandad form, skriver man om dem till bråkform:


Det här tar vi också ett exempel till på:


Precis som vi sa i avsnittet om multiplikation tjänar man på att förkorta innan man multiplicerar bråken:
Tillbaka till första sidan