Skrivhjälp

Behöver du hjälp med dina texter? Gå in på nya fritext.se och välj Skrivhjälp

Svensk grammatik


Minigrammatik

Denna länk leder till en mycket komprimerad sammanfattning. Den kan vara bra på många sätt:

1 Den kan fräscha upp gammal kunskap
2 Den kan ge en inledande bild av ämnets omfattning
3 Den kan vara en repetitionskurs

Formlära

Formläran beskriver de enskilda orden och deras böjningsmönster.

Satslära

Satsläran beskriver ordens funktion i satsen.

Meningsbyggnad

Meningsbyggnaden fogar samman orden till satser och meningar.Tillbaka