Musikhistoria

Klassisk musik


Musikhistoria är ett stort ämne. Därför har vi delat upp det på tre kapitel. Om du vill läsa allt i ett svep tar du kapitlen i nummerordning. Om du däremot bara vill friska upp minnet på någon speciell detalj, finns det en kort beskrivning nedan vad de olika kapitlen innehåller.

Musikhistoria del 1

Det första kapitlet sträcker sig från forntid fram till barocken. Här finns alltså bland annat Palestrina, Monteverdi och Bach.


Musikhistoria del 2

Här hittar du Händel, Mozart, Beethoven och hela romantiken fram till Mahler.


Musikhistoria del 3

1900-talet med Debussy, Stravinskij, Bartok, Webern och Stockhausen.Tillbaka till första sidan i FriText