Svenska skrivregler
Var eller vart?

Man kan säga att "var" uttrycker befintlighet och "vart" någon form av rörelse. Man kan också säga att svaret på en fråga med "var" kan vara "här" eller "där", medan svaret på en fråga med "vart" kan vara "hit" eller "dit":

Var ska lampan stå? Den ska stå där borta i hörnet.
Var är min bok? Den ligger här på bordet.
Vart ska du gå min lilla flicka? Jag ska gå dit bort, till mamma.
Vart ska du fara på semester då? Till Säffle. Kan man få en kopp kaffe?

Om du inte får det här rätt så kan det gå för dig som det gick för den stressade mannen som frågade med andan i halsen:

– Vart går bussen till Brommaplan?
– Till Brommaplan naturligtvis. God middag!Procent eller procentenhet?

I valvakorna i TV pratar de så mycket om procentenheter att vissa skribenter har blivit förvirrade. Egentligen är det ganska enkelt. Om ett företag har ökat sin vinst från 20 % till 22 % så kan man uttrycka detta på två sätt. Antingen kan man säga att de har gått upp två procentenheter, eller också att de har ökat sin vinst med tio procent. (10 % av 20 är ju 2)Än han eller än honom?

Vilken av dessa två meningar är korrekt?

Jag är starkare än han.
Jag är starkare än honom.

För 20 år sedan var det ingen tvekan om att det första exemplet var det korrekta. Men i dag är det inte riktigt lika säkert.

En traditionell analys säger att "jag är starkare" är en huvudsats och "än han" en ofullständig bisats. Den ska kunna utläsas som "än han är".

Men vissa språkmänniskor har en annan syn. Det bästa rådet är ändå att skriva "starkare än han". Inte för att det är bättre eller sämre, utan för att det här är en viktig käpphäst för många människor.Finn felen

Här kommer du att hitta många olika tokigheter. Det finns kontaminationer, det vill säga sammanblandning av uttryck, eller tautologier, det man brukar kalla "tårta på tårta". Det enda gemensamma med dessa fel är att de förekommer och att de inte borde förekomma:

Mjölkpriserna förväntas rasa i höjden nästa år.

Inget rasar uppåt, bara nedåt.

Han är bland en av de bästa golfarna i världen.

Han kan vara bland de bästa eller en av de bästa.

Kunder kom i tusentals till det nya varuhuset.

Antingen kommer tusentals kunder eller kunder i tusental.

Vi måste borteliminera alla felkällor.

Eliminera betyder att ta bort. Ordet borteliminera är en tautologi.

Du måste lära dig av med att bita på naglarna.

En sammanblandning av två uttryck: Att lära sig att inte och att vänja sig av med. Det är alltså en kontamination.

Tack vare olyckshändelsen fick han gå med kryckor en månad.

Tack vare använder man bara när det gäller något positivt. På grund av passar bättre här.

Orsaken till uppståndelsen berodde på att ölet var fritt.

Antingen skriver man orsaken till uppståndelsen var att ölet ... eller uppståndelsen berodde på att ölet ...Anglicismer

Svenskan påverkas mycket av engelskan i vår tid. Vi har redan pratat om felaktiga särskrivningar. Men det finns många ord som skapar problem:

blinker blinkern blinkrar blinkrarna
blinkers blinkersen blinkers blinkersarna

Den övre raden är den böjning Akademiens ordlista rekommenderar. Den undre raden är hur ordet böjs i dagligt tal.

Det gäller att hålla isär talspråk och ledig stil å ena sidan och vårdad stil å andra. Många stöts av inkorrekta pluraländelser. Därför bör du hellre skriva körriktningsvisarna än blinkersarna i vårdad stil.

Ett annat stort problem är att många skribenter okritiskt tar över engelska ord och försvenskar dem rakt av utan att fundera över betydelsen. Här är några autentiska exempel:

A vital question kan inte översättas med en vital fråga.
She came prepared kan inte översättas med hon kom preparerad.
He was totaly spent kan inte översättas med han var helt spenderad.

Vital betyder pigg och frisk på svenska. "Hon kom preparerad" betyder väl närmast att hon var inlagd i formalin eller något. Att spendera betyder att göra av med pengar.

En svårartad miss är översättningen som berättar om en man som gjort snabb karriär i Silikondalen. Silicon valley behöver man knappast översätta och ska man det så heter det Kiseldalen. Silicone däremot betyder silikon, sådant vissa damer fyller ut sina former med.

Ett ord som fått snabb spridning är ultimat. Det engelska ordet ultimate betyder definitiv, slutgiltig. Vi är många som störs av ultimat som svenskt ord, men sannolikt har det kommit för att stanna. (Sedan detta skrevs har SAOL 12 kommit. Där står ultimat som ett godkänt svenskt ord. Suck!)Datatermer

Vi har fått hundratals engelska datatermer in i svenskan. Vana datoranvändare säger utan att blinka att de "enejblar lock" och "zappar haj-skår-listor" Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) försöker att bringa ordning bland dessa ord. Här följer ett urval av de vanligaste termerna.

@ Kallas för snabel-a. Glöm inte bindestrecket,
stavningen snabela är svår att förstå.
Adressen "info@bolaget.com" utläses som
"info snabel-a bolaget punkt com.
attachment bilaga eller bifogad fil (bilaga till e-brev)
backup substantiv; säkerhetskopia, verb; säkerhetskopiera
bookmark bokmärke (adress som man spar i sin webb-läsare)
firewall brandvägg (skyddar datorsystem mot intrång utifrån)
Internet Internet stavas med stor bokstav.
intranet intranät, stavas med liten bokstav. Ett internt
datornät som använder samma teknik som
Internet.
laptop bärbar dator
password lösenord
pc Skrivs pc även på svenska och är en
beteckning på en persondator som är
dos/windows-kompatibel till skillnad
från en Macintosh-kompatibel.
Sammansättningar skrivs med bindestreck
och avledningar med kolon: pc-program,
pc-användare, pc:n, pc:ar.
personal computer (pc) persondator till skillnad från stordator.
plug-in insticks- i olika sammansättningar:
insticksprogram, instickskort.
print skriva ut
printer skrivare
scanner bildläsare även skanner
scroll rulla
scroll bar rullningslist
slash snedstreck
surf surfa (på Internet)
user name användarnamn