Svenska skrivregler
Förkortningar

Förkortningar är en hjälp för skribenten, men knappast för läsaren. Eftersom vi ska skriva mottagarorienterat är den allmänna regeln att i möjligaste mån undvika förkortningar.

Om du ändå tycker att du måste förkorta så kan du antingen använda punkter "bl.a." eller mellanslag "bl a". Skriv inte "bla" En förkortning får inte avstavas mellan två rader. Använd inte interna förkortningar som kan missförstås, som "bf" för bankfack eller "Cst" för centralstationen.

Internationella förkortningar som km, l, kg, USD, GBP och SEK skrivs alltid utan punkt.

Vid förkortningar av namn på företag och organisationer skiljer man på dem som går att uttala och dem som inte går att uttala. De som går att uttala skrivs oftast med stor begynnelsebokstav:

Ikea
Nato
Sida
Ica

De som inte går att uttala skrivs oftast med stora bokstäver:

SHB
SMHI
TCO
LO
FN

De politiska partiernas namn förkortas med små bokstäver:

s
v
m
c
fp
kd
mp

Vissa förkortningar stavas av hävd med liten bokstav:

laser
radar
aids
hiv
tbc

När man lägger ändelser till outtalbara förkortningar så använder man kolon:

FN:s
SSU:are
TV:n

Men:

Ikeas
radarn

Vid sammansättningar med outtalbara förkortningar använder man bindestreck:

SHB-kontor
SMHI-prognos
TCO-tjänsteman

Men:

Ikeakatalogen
Stimpengar
lasersvärd

Här följer en lista på vedertagna förkortningar. Eftersom språknämnden rekommenderar punkt så står de med punkt här. Men om du skriver utan punkt (och det är vi många som gör) så måste du ha mellanslag i stället för punkt när det finns risk för missförstånd. Skriv inte from, tom, bla. Skriv fr o m, t o m, bl a och skilj på mm och m m.

Internationella måttförkortningar skrivs utan punkt. Det gäller även förkortningar som är sammandragningar som till exempel dr för doktor, Eftr för efterträdare och gm för genom.


AB aktiebolag adr. adress
agr. agronomie (i titlar) Ah amperetimme
apr. april aug. augusti
bl.a. bland annat bg bankgiro
Bq becquerel brt bruttoton
C Celsius ca cirka
cg centigram cl centiliter
cm centimeter cm2 kvadratcentimeter
cm3 kubikcentimeter c/o care of
Co kompani (firma) cos cosinus
cot cotangenten CP cerebral pares
db decibel dec. december
dl deciliter dm decimeter
dm2 kvadratdecimeter dm3 kubikdecimeter
dr doktor dvs. det vill säga
d.y. den yngre dwt deadweight ton
d.ä. den äldre e.dyl. eller dylikt
Eftr efterträdare ekon. ekonomie (i titlar)
e.Kr. efter Kristus em. eftermiddagen
e.o. extraordinarie etc. etcetera
ev. eventuell farm. farmacie (i titlar)
feb. februari f.d. före detta
fm. förmiddagen f.n. för närvarande
forts. fortsättning fre. fredag
fr.o.m. från och med f.v.b. för vidare befordran
f.ö. för övrigt g gram
gm genom h timme
ha hektar HB handelsbolag
hg hektogram hl hektoliter
Hz hertz i sht i synnerhet
i st.f. i stället för jan. januari
jr junior jul. juli
jun. juni jur. juris (i titlar)
kand. kandidat (i titlar) kap. kapitel
kHz kilohertz kg kilogram
kkp kaffekopp kl. klockan
km kilometer km2 kvadratkilometer
km3 kubikkilometer kr. kronor
kV kilovolt kVA kilovoltampere
kW kilowatt kWh kilowattimme
l liter L. lilla (i ortnamn)
lat latitud leg. legimiterad
lic. licenciat (i titlar) long longitud
lör. lördag m meter
m2 kvadratmeter m3 kubikmeter
mag. magister (i titlar) mar. mars
mb millibar mdkr miljarder kronor
mdr miljard(er) med. medicine (i titlar)
m.fl. med flera mg miligram
MHz megahertz milj. miljoner
min minut min. minimum
m.m. med mera mm milimeter
mm2 kvadratmilimeter mm3 kubikmillimeter
mom. moment mr mister
mrs mistress M/S motor ship
msk matsked MW megawatt
m/ä modell äldre mån. månad
mån. måndag n.b. nedre botten
NB nota bene, märk väl ngn någon
ngt något nov. november
nr nummer N/S nuclear ship
obs! observera o.d. och dylikt
odont. odontologie (i titlar) okt. oktober
ons. onsdag osv. och så vidare
par. paragraf pg postgiro
p.g.a. på grund av pl. plansch
pl. postlåda PM promemoria
pol. politices (i titlar) PR poste restante
PR public relations PS postskriptum
R röntgen resp. respektive
s sekund sek. sekund
sep. september sid. sidan
s.k. så kallad sr senior
st. styck, stycke St. Stora i ortnamn
S:t Sankt S:ta Sankta
stud. studerande (i titlar) sön. söndag
tekn. teknologie (i titlar) tel. telefon
teol. teologie (i titlar) t.ex. till exempel
tfn telefon tim. timme
tis. tisdag tkr tusen kronor
t.o.m. till och med tor. torsdag
tr. trappa trpt transport
tsk tesked t.v. tills vidare
TW terrawatt TWh terrawattimme
u.a. utan anmärkning u.p.a. utan personligt ansvar
uppl. upplaga v vice (i titlar)
v von (i namn) V volt
W watt vard. vardag, vardaglig
VD verkställande dir. v.g. var god
v.g.v. var god vänd vpl värnpliktig
vVD vice VD äv. ävenSvåra pluralformer

Undvik icke-svenska pluralformer. Det heter inte videos eller schemata utan videor och scheman. Här följer en lista på några svåra pluralformer:

Singular

obestämd form


bestämd form
Plural

obestämd form


bestämd form
centrum centrumet centrum centrumen
medium mediet medier medierna
stipendium stipendiet stipendier stipendierna
schema schemat scheman schemana
video videon videor videorna
container containern containrar containrarna
ordförande ordföranden ordförande ordförandena
meddelande meddelandet meddelanden meddelandena
budget budgeten budgetar budgetarnaSvåra uttryck

Här kommer några fasta uttryck som ofta blir fel. Framför allt är det prepositionerna (på, ur, i) som skapar problem:

Från min synpunkt sett...
Ur min synvinkel...
Med utgångspunkt i...
Med avseende på...
Med anledning av...
Han har en övertro på sin egen förmåga.
Han har tilltro till sin egen förmåga.