Litteraturhistoria


Litteraturhistoria är ett stort ämne. Därför har vi delat upp det på tre kapitel. Om du vill läsa allt i ett svep tar du kapitlen i nummerordning. Om du däremot bara vill friska upp minnet på någon speciell detalj, finns det en kort beskrivning nedan vad de olika kapitlen innehåller.

Litteraturhistoria del 1

Det första kapitlet sträcker sig från forntid fram till upplysningstiden. Här finns alltså bland annat Homeros, Dante, Shakespeare och Voltaire.


Litteraturhistoria del 2

Från romantiken till 1800-talets slut. Här hittar du Goethe, Zola, Strindberg och Dostojevskij.


Litteraturhistoria del 3

1900-talet med Joyce, Kafka, Eliot och Hesse. Tunga gubbar!Tillbaka till första sidan i FriText