Formlära
Substantiv

Substantiv betecknar företeelser. Det kan vara konkreta saker som hund, bil, penna eller abstrakta som ilska, kärlek, oändlighet. Det kan vara namn som Olsson, Volvo, Atlanten eller så kallade kollektiva ord som guld, elektricitet, vin.

Alla substantiv hör till endera av två grupper: En-ord (utrum) en gris, en vas eller ett-ord (neutrum) ett fönster, ett krig. En-orden får ändelsen -en eller -n: vasen, pojken. Ett-orden får ändelsen -et eller -t: bordet, mötet.

Det finns flera sätt att bestämma ett substantiv (Tyvärr finns det inte ett enda enskilt sätt som fungerar i alla lägen):

Man kan sätta en eller ett framför: en hund, ett bord

Man kan lägga ändelsen -en eller -et efter: friheten, våldet

Man kan sätta en preposition framför: på gång, i går

Man kan konstruera ett genitiv: Kalles, Konsums

Man kan prova att säga en/flera, det vill säga att konstruera plural: En bok flera böcker.Plural

Vi har fem olika pluraländelser i svenskan:

-or en docka, flera dockor (bara en-ord)
-ar en pojke, flera pojkar (bara en-ord)
-er/-r en rad, flera rader (både en- och ett-ord)
-n ett arbete, flera arbeten (bara ett-ord)
- ett päron, flera päron (både en- och ett-ord)Bestämd och obestämd form

Substantiven kan antingen vara i obestämd eller i bestämd form. Jämför skillnaden mellan dessa meningar:

Jag äter en smörgås.
Jag äter upp smörgåsen.
Gör några smörgåsar är du snäll.
Glöm inte smörgåsarna.

Singular Plural
Obestämd form Bestämd form Obestämd form Bestämd form
docka dockan dockor dockorna
pojke pojken pojkar pojkarna
sko skon skor skorna
arbete arbetet arbeten arbetena
päron päronet päron päronen

Ett problem i dagens svenska är de många engelska låneorden. Ändelsen -s är inte ett tillåtet svenskt plural. En video, flera videos är lätt att ändra till det korrekta en video, flera videor. Men även den mest stränga språkvårdare kan i stundens hetta utbrista:

Har du några blinkers eller? fårskalle!

I Svenska Akademins Ordlista (SAOL) heter det: blinker, blinkern, blinkrar, blinkrarna. Men vem säger blinkrar?

Använd blinkrarna, fårskalle!

Ändå har ju SAOL rätt. Vi bör värna det svenska språket.Genitiv

Genitiv uttrycker ägande och bildas i svenskan med ändelsen -s. Det är inga problem: Urbans hängslen och fågelns näbb är lätt att förstå. Det gäller även Anders mössa och Tranås polisdistrikt.

Men i vissa fasta uttryck finns det andra konstruktioner. Det heter

Kalmar slott, men Drottningholms slott.
Uppsala domkyrka, men Lunds domkyrka.
För att inte tala om FriText Skrivhjälp.

Man säger även

Falu koppargruva, Kristi himmelfärdsdag och Jesu lärjungar.

Gamla uttryck

Det finns i svenskan rester av gamla grammatiska regler. Reglerna är bortglömda, men vissa uttryck lever kvar:

gå man ur huse
i vår ägo
till handa
till sjöss (man säger ju inte gå till kontors)

Orden huse, ägo, handa och sjöss är alla substantiv.