Historia 1800-1850


Vad händer i Sverige?

I början av 1800-talet är Sverige inte längre någon stormakt, även om det finns folk som tror det. Ute i Europa rasar Napoleonkrigen, och Sverige är tvunget att söka allianser med de verkliga stormakterna. Gustav IV Adolf tycker illa om Napoleon och lierar sig med England och med arvfienden Ryssland.

När sedan Ryssland byter sida hamnar Sverige i en svår situation. 1808 rycker ryssarna in i Finland och efter en svag svensk insats går Finland förlorat. Sverige mister på så sätt en tredjedel av sin areal och en fjärdedel av sin befolkning (ca en miljon invånare).

I vida kretsar anser man att Gustav IV Adolf är ansvarig för förlusten och 1809 tvingas han att abdikera. Hans farbror Karl XIII blir kung med starkt minskad makt. Till tronföljare utses den danske prinsen Kristian August som i Sverige får namnet Karl August.

Emellertid dör plötsligt Karl August i ett slaganfall. Rykten går om att han blivit förgiftad. Man misstänker Axel Fersen och han mördas av en folkmassa i Stockholm. Efter diverse intriger utses den franske marskalken Jean Babtiste Bernadotte till tronföljare. Han blir kung 1818 under namnet Karl XIV Johan.

Karl XIII är gammal och Karl Johan fungerar som regent redan som tronföljare. Under en tid tvingas Sverige att liera sig med Frankrike, men vid slaget i Leipzig 1813 står man på motståndarsidan igen. Efter slaget för Karl Johan de svenska trupperna mot Danmark som tvingas avstå Norge till Sverige.

Kriget i Danmark och en kort expedition in i Norge är den sista gången svenska trupper för krig. Unionen med Norge upprättar den svenska självkänslan efter förlusten av Finland. Karl Johan regerar som en populär konung till sin död 1844 då han efterträds av sin son Oskar I.

Några framstående svenskar under denna tid är kemisten Jöns Jacob Berzelius, författaren Esaias Tegner och kompositören Franz Berwald. Nu byggs också Göta kanal som står färdig 1832.


Vad händer i Europa?

Napoleon byter 1804 sin titel från förste konsul till kejsare. Han gör Frankrike till en starkt centraliserad diktatur och bygger upp en väldig armé. Tanken är att invadera England, men England är överlägset till havs och 1805 besegras den franska flottan i ett avgörande slag vid Trafalgar. Den brittiska överbefälhavaren Horatio Nelson stupar dock i slaget.

Till lands vinner Napoleon stora segrar. I slaget vid Austerlitz slår han Österrike och Ryssland och i Jena Preussen. För att knäcka England förbjuder han engelska varor att införas i Europa (kontinentalblockaden), men blockaden slår hårt mot hela Europas näringsliv.

1811 når kejsardömet sin största utsträckning, men grundvalarna skakar. I Spanien råder ständigt krig. Brittiska och spanska trupper under hertigen av Wellington slår fransmännen gång på gång. Över hela Europa växer motstådet mot förtrycket. Ryssarna öppnar sina hamnar för engelska varor.

På sommaren 1812 går Napoleon till attack mot Ryssland. De når Moskva, men ryssarna bränner staden. Återtåget går långsamt under hårda ryska attacker och till sist kommer vintern och en stor del av den franska armén fryser ihjäl.

Nu enas alla Napoleons fiender, Ryssland, Österrike, Preussen, England och även Sverige. I slaget vid Leipzig 1813 (den stora folkslakten) besegras Napoleon och tvingas att abdikera. Han förvisas till ön Elba i Medelhavet.

Snart uppstår dock spänningar i förhandlingarna mellan segermakterna. När Napoleon får höra det återvänder han till Frankrike och lyckas stampa fram en ny armé. Men de allierade trupperna under Wellington slår honom vid Waterloo i Belgien.

Den här gången förvisas Napoleon till S:t Helena i södra Atlanten där han sedan dör 1821. Vid den stora kongressen i Wien försöker segermakterna återställa Europa till vad det var före den franska revolutionen, men mycket har hänt och många nya idéer har kommit för att stanna.

Under 1800-talets första hälft växer de politiska riktningar fram som ska bli dominerande under 1900-talet. Det är liberalismen, socialismen och konservativismen. I många länder stiftas nya lagar om förbättrad skolundervisning, ökad rösträtt och skydd mot barnarbete, men fattigdomen är fortfarande stor.

Industrialismen och den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Ångkraften används inte bara i industrin utan även i båtar och i järnvägar som nu börjar byggas på många håll i Europa.

Över hela Europa går en ström av nationalism. Österrike och Preussen tävlar om inflytandet i det förbund av tyskspråkiga stater som bildats efter Napoleonkrigen. Ganska snart får Preussen överhanden. Grekland gör sig fritt från det turkiska väldet 1830.


Vad händer i övriga världen?


USA köper Lousiana av Frankrike och Florida av Spanien. I Sydamerika gör sig många av Spaniens kolonier fria och blir självständiga stater, Paraguay redan 1811. Två framstående män i den processen är Simon Bolivar och San Martin.

I Kina vinner engelsmännen det så kallade opiumkriget 1842 som öppnar Kina för handel. Engelsmännen erövrar Kapkolonin i nuvarande Sydafrika från holländarna. På Afrikas västkust grundas staten Liberia 1847 för frisläppta amerikanska negerslavar.


Kultur och vetenskap

Tre viktiga vetenskapsmän: Engelsmannen Michael Faraday, som konstruerar den första elektriska generatorn samt tyskarna Karl Friedrich Gauss, en av alla tiders främste matematiker och Justus von Liebig, kemist som bland annat uppfinner konstgödningen.

Den tyska filosofen Arthur Schopenhauer ger 1819 ut sitt främsta verk Världen som vilja och föreställning. 1848 utkommer Det kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels.

Engelsmannen William Turner, fransmannen Caspar David Friedrich och spanjoren Francisco de Goya är några av tidens framstående målare. Bland tonsättarna märks bland andra Ludvig van Beethoven och Franz Schubert. Victor Hugo ger 1837 ut boken Ringaren i Notre Dame. Året därpå kommer Oliver Twist av Charles Dickens.