Optik


Ljus

Ljuskällor är föremål som själva sänder ut ljus, till exempel solen, en lampa eller ett stearinljus.

Anledningen till att vi kan se andra föremål, som inte själva är ljuskällor, är att ljuset från någon ljuskälla reflekteras mot dessa föremål och därefter når våra ögon. Ögonen är alltså mottagare av ljus. Ljuset från solen träffar till exempel en bil. Bilen reflekterar solljuset. Det reflekterade solljuset når våra ögon. Hjärnan omformar sedan ljuset till en bild.


Vågrörelse

Ljus kan betraktas som en vågrörelse. Ljus behöver ingen materia för att ta sig fram. Det är därför ljuset från avlägsna stjärnor kan nå oss genom rymden. I vakuum går ljuset med en hastighet av 300 000 kilometer per sekund. I andra genomskinliga material går det långsammare.


Belysning

Med belysning menar man hur mycket ljus som träffar en bestämd yta. Belysning mäts i lux. Om ljuskällan är stark och befinner sig nära den yta som ska belysas, blir belysningen stor.


Ljusbrytning

När ljuset kommer snett från ett genomskinligt ämne mot ett annat, bryts ljuset. Ljuset ändrar alltså riktning.

Vitt ljus, som får passera ett prisma, bryts och delas upp i regnbågens färger. Det har blivit ett kontinuerligt spektrum, där de olika färgerna går in i varandra.


Linser

Linser kan vara antingen konvexa eller konkava. Konvexa linser är tjockast på mitten. Konkava linser är tunnast på mitten. Konvexa linser används för att samla ljus. Konkava linser används för att sprida ljus.

Parallella ljusstrålar, som träffar en konvex lins, bryts ihop till en punkt. Denna punkten kallas för linsens brännpunkt. Avståndet från linsen till brännpunkten kallas för brännvidd.


Linser i praktiskt bruk

Linser finns i många optiska apparater som till exempel kikare, mikroskop och kameror. Med hjälp av konvexa linser kan man få en bild av ett föremål på en skärm eller en film bakom linsen. Man kan också använda en konvex lins som ett förstoringsglas.


Speglar

Det finns tre olika typer av speglar: Plana, konvexa och konkava. När ljuset träffar en plan spegel, reflekteras ljuset enligt reflektionslagen. Reflektionslagen säger att reflektionsvinkeln är lika stor som infallsvinkeln.

Om parallella strålar träffar en konkav spegel, reflekteras de mot en punkt, som kallas brännpunkt eller fokus. Avståndet mellan spegeln och brännpunkten kallas brännvidd. Parallella strålar som träffar en konvex spegel sprids.


Speglar i praktiskt bruk

Konkava speglar används för att samla ljus till exempel i strålkastare. Konvexa speglar kan användas som backspeglar. Man får då en förminskad bild av verkligheten.